Morikawa Laboratory

秋葉原ユビキタス実証実験スペース

Ubilaプロジェクトの完了に伴い,運用を終了いたしました.

東京大学森川研究室ならびにUbilaプロジェクトの秋葉原ユビキタス実証実験スペースのサイトです